MACHINERY

Svi proizvođači, oprema, materijali i usluge radi lakšeg snalaženja  razvrstani su u sljedeće kategorije:

  • Mašine, oprema i dijelovi za pakiranje (izrada primarne i sekundarne ambalaže).
  • Oprema za punjenje tekućina (mašine za preradu, punjenje i pakiranje tekućina i pića)
  • Označavanje i etiketiranje (sustavi za označavanje, kodiranje, obilježavanje, održavanje i identifikaciju)
  • Procesni strojevi, oprema i komponente ( strojevi kao dijelovi procesa)
  • Skladištenje i logistika (tehnologija i usluge za kraj linije sustava, rukovanje, skladištenje i logistika)
  • Tiskanje (oprema za tiskanje i premotavanje)All manufacturers, equipment, materials and services are divided into the following categories

• Machinery, equipment and parts for packaging (making primary and secondary packaging).

• Equipment for filling of liquids (machines for processing, filling and packaging  liquids and drink)

• Marking and labeling (tagging systems, coding, marking, maintenance and identification)

• Process Machinery, equipment and components (machines as part of the process)

• Warehousing and Logistics (technology and services for the end of the line, handling, storage and logistics)

• Printing (printing equipment and rewind)© 2012 Pakiranje.net · RSS članaka